DỊCH VỤ VÀ HỆ THỐNG LỚP HỌC – Little Dragons Academy

DỊCH VỤ VÀ HỆ THỐNG LỚP HỌC

Thẻ thành viên

Với thẻ thành viên LDA, học viên có thể tham gia học tại các lớp của LDA. Ngoài ra với các sự kiện và hoạt động của LDA, học viên sẽ được hưởng mức ưu đãi đặc biệt. Học viên có thể tham gia mọi lớp học của LDA (lên tới 12 buổi 1 tháng) (Trường hợp học viên chỉ học được 1 buổi trong tuần sẽ được giảm 10% học phí)

1 Tháng

600,000VND

 • Bóng spalding Tf 150 not included
 • Áo tập optional
 • Bình nước LDA not included
 • Túi LDA not included

3 Tháng

1,600,000VND

 • Bóng spalding Tf 150 not included
 • Áo tập optional
 • Bình nước LDA not included
 • Túi LDA not included

6 Tháng

3,000,000VND

 • Bóng spalding Tf 150 not included
 • Áo tập optional
 • Bình nước LDA not included
 • Túi LDA not included

1 Năm

5,000,000VND

 • Bóng spalding Tf 150 not included
 • Áo tập optional
 • Bình nước LDA not included
 • Túi LDA not included
IMG_6387

ĐẶC BIỆT: DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN VIÊN RIÊNG


Đăng kí lớp nhỏ theo huấn luyên viên (tối đa 3 người 1 lớp) rèn luyện bóng rổ nâng cao với những dụng cụ tốt nhất
img_1982

Đại học Y

IMG_3667

THCS Thực Nghiệm