Little Dragons Academy – Lớp học bóng rổ bài bản

Rèn luyện bóng rổ
bài bản và cẩn thận

Bắt đầu từ ngày hôm nay

Học thử 2 buổi miễn phí

Xem lớp học

IMG_4936

Chi tiết giá lớp học

1 Tháng

600,000VND

 • Bóng spalding Tf 150 x
 • Áo tập x
 • Bình nước LDAx
 • Túi LDA x

3 Tháng

1,600,000VND

 • Bóng spalding Tf 150x
 • Áo tập
 • Bình nước LDA Hoặc túi (tùy chọn)

6 Tháng

3,000,000VND

 • Bóng spalding Tf 150Giảm giá
 • Áo tập
 • Bình nước LDA
 • Túi LDA

1 Năm

5,000,000VND

 • Bóng spalding Tf 150
 • Áo tập
 • Bình nước LDA
 • Túi LDA

CÁC CON SỐ

274

Học viên

02

Cơ sở

2

Huấn luyện viên mỗi lớp

12

số buổi tối đa trong tháng

Bắt đầu trải nghiệm bóng rổ
một cách bài bản nhất

Học theo lớp lớn hoặc đăng kí huấn luyện viên của riêng bạn

Đăng kí ngay

Giờ học

Thứ 3 và Thứ 5 tại sân Thực Nghiệm; Chủ Nhật tại sân Y.

 • 1930 - 2130
 • 700 - 900

Liên hệ